november 25, 2016

Oogsten

  • Rondebalen persen
  • Oprapen met snijwagens
  • Gras hakselen
  • Combinen: graan en mais dorsen (eventueel met rupsbanden)
  • Mais hakselen
  • Gras maaien